Tapahtumat 2017 Tapahtumat 2016 Tapahtumat 2010 Tapahtumat 2011 Tapahtumat 2012 Tapahtumat 2013 Tapahtumat 2014 Tapahtumat 2015 Tapahtumat 2016 Tapahtumat 2018 Tapahtumat 2019 Tapahtumat 2020 Tapahtumat 2021
 
 

Toimintaa » Tapahtumat 2015

VUOKSENRANTA-SEURA RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

Vuosi 2015 oli seuran 44. toimintavuosi.

(erovuoro kotikylän nimen jälkeen)
Hallitus Päivi Virolainen pj. Sysmä (Korpilahti)
Tiina Hölttä sihteeri Pertunmaa (Korpilahti) 2016
Olli Kuisma Hartola (Korpilahti) 2017
Armi Marklund Helsinki (Sintola) 2018
Irja Niilahti varapj. Hartola (Korpilahti) 2018
Eija Nurminen Sysmä (Oravankytö) 2016
Ossi Paappa Somero (Korpilahti) 2018
Liisa Röksä Joutsa (Härk`korpi) 2017
Jouni Serjomaa Lappeenranta (Sintola) 2016
Eero Talja Asikkala (Kaskiselkä) 2016
Matti Vanhanen Nurmijärvi (Sintola) 2018

Antti Kuisma tal.hoit. Helsinki (Karkeala)

Kuluneena vuonna hallitus kokoontui kolme kertaa. Lisäksi asioita on käsitelty sähköpostilla.


Kunniapuheenjohtaja Tatu Vanhanen Nurmijärvi (Sintola)
(17.4.1929-22.8.2015)

Kunniajäsenet Kaisa Maasilta Lammi (Sintola) Seppo Peltonen Asikkala (Karkeala),
Lauri Talikka Somero (Korpilahti), Tauno Tonteri Pertunmaa (Korpilahti),


Toiminnantarkastajina toimivat Juhani Kiuru ja Matti Jantunen sekä varalla Antti Mustonen ja Kalevi Virolainen


HUOMIONOSOITUKSET
Kunniapuheenjohtajamme Tatu Vanhanen (17.4.1929-22.8.2015) siunattiin haudan lepoon 4.9.2015. Seuraamme tilaisuudessa edustivat Martti ja Hannele Talja.

Hallituksen jäsen, kansanedustaja Matti Vanhanen vietti 60-vuotispäiviään 4.11.2015. Onnittelemassa seura puolesta kävivät Martti ja Hannele Talja.

Seura muisti Itä-Hämeen museon Vesa Järvisen 50-vuotisjuhlaa.

Vähän viiveellä onniteltiin hallituksen jäsentä Ossi Paappaa, joka oli täyttänyt 60-vuotta jo edellisenä vuonna.

Karjalan Liiton puheenjohtajan Marjo Matikainen-Kallströmin 50-vuotisjuhlan, Karjalan Liiton 75-vuotisjuhlan ja Karjalan Liiton toiminnanjohtaja Satu Hallenbergin 60-vuotisjuhlan muistamiset hoidettiin Vuoksen Säätiön kautta.

JÄSENET
Vuoden lopussa seuran jäsenrekisterissä oli 320 nimeä. Sähköpostiosoitteita oli n. 170.

JUHLAT
Pitäjäjuhlaa vietettiin kauniissa auringonpaisteessa lauantaina 11.7.2015 Hartolan Krouvin lavalla. Klo 11.00 aloitettiin pihakisoilla: hirrensyöksy, tikanheitto, kävynheitto ja golfpallon puttaus. Maittavan karjalanpaistilounaan jälkeen aloitettiin pääjuhla, jossa juhlapuheen korvasivat murretarinat ja musiikista vastasi Kalhon soittokunta. Ison osan ohjelmasta otti jälleen iloinen puheensorina ja kuulumisten vaihtaminen ystävien ja tuttavien kesken. Minna Pekkoselle luovutettiin Vuoksen Säätiön kannustusapuraha. Juhlaväkeä oli paikalla 130 henkilöä.

VUOSIKOKOUS
Vuosikokous pidettiin Vesikansan Nuorisoseurantalolla Hollolassa Perinnepäivien yhteydessä. Osallistujalistan mukaan paikalla oli 86 henkilöä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Esko Kiuru ja sihteerinä Tiina Hölttä

Kokouksen alussa kunnioitimme hiljaisella hetkellä kunniapuheenjohtaja Tatu Vanhasen (17.4.1929-22.8.2015) muistoa ja merkittävää työtä seurallemme ja karjalaisuudelle.

Martti Talja luovutti Vuoksen Säätiön kannustusstipendin nuorelle musiikin monitaiturille Viola Uotilalle. Viola esitti meille kanteleella Sibeliuksen ja omia sävellyksiään.

Henkilövalinnat vuodelle 2016:
• Puheenjohtajaksi valittiin Päivi Virolainen
• Hallituksen erovuoroiset Armi Marklund, Irja Niilahti, Ossi Paappa ja Matti Vanhanen valittiin uudelleen. Todettiin, että heidän lisäkseen hallituksessa jatkavat Tiina Hölttä, Olli Kuisma, Eija Nurminen, Liisa Röksä, Jouni Serjomaa ja Eero Talja.
• Seuran toiminnantarkastajiksi valittiin Juhani Kiuru ja Matti Jantunen sekä varalle Kalevi Virolainen ja Antti Mustonen.
• Seuran taloudenhoitajaksi valittiin Antti Kuisma.

Vuoden 2016 jäsenmaksuksi vahvistettiin: henkilöjäsenmaksu 22 € (sisältää Karjalan Liiton jäsenmaksun 12 € ja seuran oman jäsenmaksun 10€), perheenjäsenmaksu 12 € ja vapaaehtoinen lehtimaksu 10 €.

Karjalan Liiton pitäjätoimikuntaan valittiin Päivi Virolainen ja varalle Irja Niilahti.

Käytiin vilkasta keskustelua pitäjäjuhlien pitämisestä joka toinen vuosi ajatuksella, että kun ne olisivat vähän harvemmin, voitaisiin paremmin taata tasokas ohjelma ja suurempi kävijöiden määrä. Kokous päätti järjestää Pitäjäjuhlat joka toinen vuosi. Perinnepäivä järjestetään vuosittain ja siinä yhteydessä vuosikokous.

Seuraavat perinnepäivät/ vuosikokous päätettiin järjestää sunnuntaina 2.10.2016. Paikka jäi vielä avoimeksi ja ilmoitetaan jäsenille jäsenkirjeellä.

Martti Talja kertoi kokousväelle hautausmaiden ja kirkon tulevista korjaushankkeista ja mahdollisista tulevaisuuden näkymistä. Lisäksi hän kertoi, että GPS-karttapalvelun soveltamista kotiseutumatkailuun pyritään kehittämään. Tällöin kotiseutumatkailijoille saataisiin mukaan kartat, joihin on merkitty talot/ tilat ja muut merkittävät rakennukset, urheilukentät yms. Hallitus selvittää mahdollisuudet merkitä maastoon teiden varsille esim. pylväillä näitä paikkoja.


PERINNEPÄIVÄT
Perinnepäivät pidettiin vuosikokouksen päätteeksi Vesikansan Nuorisoseurantalolla Hollolassa. Osanottajia oli 86. Päivän teemana oli "Metsästys Vuoksenrannassa". Varsinaisen vuosikokouksen päätyttyä siirryimme päiväkohvi ääree haastelemmaa.
Martti Talja kertoi entisaikaan käytetyistä metsästyksen menetelmistä ja kuulimme tallenteen, jossa Kemppi kertoi metsästysmuistoja mukavasti murteella. Hirvikeitto-tarjoilusta vastasi Lounaskahvila Vikara. Hirvenlihaa keittoon järjestivät Martti ja Markku Talja.

TALKOOMATKA VUOKSENRANTAAN
Talkoomatka toteutettiin yhteistyössä Antrea-Seuran kanssa 14.-16.5.2015. Vuoksenrantalaisia talkoolaisia oli matkassa neljäkymmentä. Kirkkomaat Kankaalassa, Leiposiissa ja Noinmäellä tulivat kunnostettua ja kirkko siivottua. Vuoksenrannan kirkon vieressä oleva sankarimuistomerkki sai kauniin kivilaatoituksen ja kiviset kukka-altaat istutuksille. Matkalla todettiin, että vuonna 2014 venäläisten avustuksella toteutettu kirkon lattiavalu oli onnistunut ja siivous oli nyt paljon aikaisempaa helpompaa.

Talkoopäivän päätteeksi nautimme Hotelli Victorian ravintolassa yhteisen päivällisen. Kylämatkan kohteena oli Sintola ja pieni porukka piipahti Pöyryniemessäkin. Sintolassa matkaan toi jännitystä venäläisen bussin rikkoontuminen matkan kauimmaiseen paikkaan Paakkolankoskelle, mutta siitäkin selvittiin säikähdyksellä, kun toisella bussilla päästiin pois.

Talkoomatkan yhteydessä Helatorstaina 14.5. allekirjoitettiin yhteistyösopimus Kamennogorskin kaupungin sekä Vuoksen Säätiön, Kirvu Säätiön, Vuoksenranta-seuran, Antrea-Seuran ja Kirvun pitäjäseuran kesken. Sopimuksella pyritään turvaamaan hautausmaa- ja kirkkoalueiden säilyminen muulta rakentamiselta sekä lisäämään matkailullista ja kulttuuriin liittyvää yhteistyötä. Sopimuksen puitteissa pyritään mm. kirkon tontti saamaan viedyksi venäläiseen maarekisteriin. Seuran puheenjohtaja Päivi Virolainen allekirjoitti sopimuksen oman seuran puolesta ja Martti Talja Vuoksen Säätiön puolesta. Sopimus on voimassa 5 vuotta.

Vuoden talkoolaiset: Irja Anttonen 2011, Kyösti Nikki 2012, Vilho Ruponen 2013 ja Martti Talja 2014. Vuonna 2015 ei valittu ketään.

JULKAISUT JA MYYNTIVARASTO
Uusia kirjajulkaisuja ei tänä vuonna ollut. Vuoksenlaakson metodistiseurakunnan historiikkihanke polkaistiin uudelleen aktiivisemmin vireille. Työryhmään ovat kuuluneet Jaakko Ripatti, Martti Talja, Tapani Rajamaa ja Päivi Virolainen. Kirjan kokoaa Raakel Henttonen.

Seuran myyntivarastoon hankittiin Vuoksenrannan vaakunalla ja Karjalan musta-punainen -värityksellä valmistettu isännänviiri.

Osallistuimme ensimmäistä kertaa myyntipöytämme kanssa Sysmän Kirjakyläpäiville 3.-5.7.2015. Kojumme herätti kiinnostusta, mutta tällä kertaa lehtiä meni enemmän kaupaksi kuin kirjoja. Enemmän roolimme olikin jakaa perinnetietoa ja jutustella ihmisten kanssa. Kokemus oli sen verran rohkaiseva, että mukana ollaan seuraavanakin kesänä.

TIEDOTUS
Seuran kotisivut www.vuoksenranta.fi olivat avoinna viidettä vuotta.

Seuralle perustettiin tammikuussa oma Facebook-ryhmä (Vuoksenranta-seura ry). Vuoden loppuun mennessä ryhmään oli liittynyt 80 jäsentä.

Puheenjohtaja Päivi Virolainen oli yhdessä antrealaisten kanssa mukana työryhmässä, joka pohti Vuoksenrantalainen-Antrealainen -lehden uudistamista. Vuoksen Säätiö tuki lehtiuudistusta 1000 eurolla. Lehti sai uudeksi nimekseen Vuoksen Verkko - Antrean ja Vuoksenrannan pitäjälehti. Lehti ilmestyi joulukuussa ja postitettiin kaikille jäsenille. Uudesta raikkaasta ulkonäöstä saatiin paljon hyvää palautetta.

Jäsenkirjeitä postitettiin 2 (kesäkuussa ja syyskuussa). Edelleen pyritään tehokkaasti lisäämään sähköpostiosoitteiden määrää niin, että postitse lähetettävien jäsenkirjeiden määrää pystyttäisiin merkittävästi vähentämään ja jossakin vaiheessa luopumaan niistä kokonaan.

EDUSTUKSET
Tiina Hölttä vei seuran tervehdyksen Tatu Vanhasen pienoisveistosten myyntinäyttelyyn maaliskuussa 2015.

Karjalan Liiton kesäjuhlat vietettiin 13.-14.6.2015 Hyvinkäällä. Seurastamme ei tällä kertaa ollut edustusta.

Antrea-seuran pitäjäjuhlassa 19.7.2015 Hämeenlinnassa olivat mukana Päivi ja Hannu Virolainen.

Kamennogorskin (ent. Antrea) kaupunkijuhlassa 8.8.2015 ei tällä kertaa ollut edustusta omasta seurastamme.

Seuran puheenjohtaja Päivi Virolanen on osallistunut Vuoksen Säätiön kokouksiin, joihin molempien pitäjäseurojen puheenjohtajilla on osallistumisoikeus. Seuran entinen puheenjohtaja Martti Talja toimii nykyisin Vuoksen Säätiön hallituksen puheenjohtajana. Hannu Virolainen valittiin Vuoksen Säätiön hallintoneuvostoon seuramme edustajaksi.

URHEILU
Pitäjäjuhlissa 11.7. 2015 Hartolassa Krouvin lavalla järjestettiin pihakisat, jossa lajeina olivat hirrensyöksy, tikanheitto, kävynheitto ja golfpallon puttaus.

Mommilanjärvellä soudeltiin 18.7.2015. Karjalaisten urheiluseurojen kolmen seuran keskinäisen kirkkovenelähdön haasteottelun voitti jo perinteisesti Kirvun Vilkas ajalla 43.46, toiseksi kiri Antrean Esa ajalla 45.43 ja Vuoksenrannan Säde jäi kolmanneksi ajalla 46.11. Muut karjalaisseurat olivat Kivennavan Ahkera 49.05, Heinjoen Huimat 49.40 ja Impilahden Isku 55.53.
Säteen joukkueessa soutivat: Aalto Mika, Jantunen Tuomo, Kuisma Juho, Kuisma Olli, Ruponen Pertti, Savolainen Ari, Talja Markku, Talja Pertti, Vanhanen Matti, Vanhanen Rauno, Vanhanen Seija, Vanhatalo Joonas, Vanhatalo Tuomo ja Virolainen Esa. Perämiehenä toimi Martti Talja.

19.9.2015 haasteotteluun Antrea-Kirvu-Vuoksenranta Lopen Eräsavulla osallistui joukkue Eero Kainulainen, Päivi ja Hannu Virolainen. Lajeina olivat nuotion sytyttäminen/ veden kiehuttaminen, vedensiirto putkella/ frisbeegolfheitto/ tikalla ilmapallo rikki sekä Kannaksen pitäjien sijoittaminen kartalle. Voiton vei isäntäseura Antrea, toiseksi tulivat kirvulaiset ja kolmanneksi jäi tällä kertaa oma seuramme. Näin järjestelyvuorokin siirtyi v. 2016 Vuoksenranta-seuralle.

MUUTA
Sysmän Karjalaiset lopetti toimintansa ja lahjoitti tilivaransa Vuoksenranta-seuralle.

Turkulaiselle Karjalan Käköset niminen laulukuorolle annettiin lupa tehdä Vuoksenrannan laulusta neliääninen kuorosovitus ja ottaa se mukaan heidän ohjelmistoonsa.

TALOUS
Tilikausi 2015 oli vielä -3.309,08 € alijäämäinen. Jäsenmaksujen keräämiseen pitää edelleen kiinnittää aktiivisesti huomiota, jotta tuleva Karjalan Liiton jäsenmaksukorotus ja automaattinen jäsenmaksun perintä kaikista rekisterissä olevista jäsenistä ei supista seuran tulosta.

Alijäämään vaikuttivat eniten viirien hankinta myyntivarastoon sekä lehden painatuskulut. Seuralla on myyntihinnoin laskien n. 24.000 € arvoinen kirja- ja tuotevarasto (ei ole aktivoitu taseeseen), jota pitäisi saada pienennettyä aktiivisella tuotemyynnillä. Myynti tapahtuu pääasiassa vuoksenranta.fi -sivujen kautta sekä lisäksi pitäjäjuhlien ja perinnepäivien myyntipisteissä.

Avustuksia saatiin yhteensä 5.070,60 € kirkon ja hautausmaiden kunnostukseen (Vuoksen Säätiö 4.170,40 € ja Itä-Suomen Aluehallintovirasto 900,00 €). Seuran sijoitukset olivat plussalla, markkina-arvoin laskettuna 11.974,95 € (kurssilaskua edellisvuodesta
- 3.233,75 €, hankinta-arvo 9.281,83 €). Taseen loppusumma oli 22.507,84 €. Tilivaroissa on mukana vuonna 2012 Vuoksenlaakson metodistiseurakunnan historian kirjoitukseen saatu Karjalan kulttuurirahaston avustus 7.000 €. Hanke on virinnyt taas eteenpäin v. 2015-2016 aikana.

 

 

© Vuoksenranta seura 2011Powered by NettiSite